Het Online Magazine "Ideeën Voor Uw Huis" U Vinden Ideeën En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Wat Is Narcolepsie?

Wat is Narcolepsie?

Een ongewone slaapstoornis, narcolepsie, wordt gekenmerkt door oncontroleerbare en terugkerende slaapperiodes tijdens normale uren van waken, evenals door kataplexie, slaapverlamming en hallucinaties.

De oorzaak van narcolepsie is onbekend, maar de aandoening komt meestal voor in families, wat duidt op een genetische aanleg.

Hoewel narcolepsie geen ernstige klinische gevolgen heeft, kan het angstaanjagend zijn en het risico op ongelukken verhogen.

- Symptomen

Symptomen beginnen meestal in de adolescentie of vroege volwassenheid bij gezonde individuen en blijven levenslang bestaan.

Een persoon met narcolepsie heeft plotselinge episodes van onbeheersbare slaap die zich op elk moment kunnen voordoen.

Het individu kan een korte tijd weerstand bieden aan gevoelloosheid, maar hij kan gemakkelijk opgewonden raken tijdens het slapen.

Er kunnen op een dag enkele of meerdere afleveringen zijn, die elk een uur of minder duren.

De kans op het optreden van een narcolepsie-episode is het grootst wanneer het individu wordt geconfronteerd met eentonige situaties zoals saaie ontmoetingen of lange periodes rijden op een snelweg.

Het individu kan zich gerust voelen bij het ontwaken, maar kan een paar minuten later weer in slaap vallen.

Het individu met narcolepsie kan een tijdelijke verlamming ervaren zonder verlies van bewustzijn (een aandoening die cataplexie wordt genoemd), als reactie op een plotselinge emotionele reactie (bijv. Woede, angst, vreugde, een lach of verrassing).
Hij kan zwakte in de extremiteiten hebben, iets laten vallen dat vasthoudt of een val lijdt.
Daarnaast kan hij ook af en toe episodes van slaapverlamming ervaren.

Al snel na het inslapen of zodra hij wakker wordt, wil het individu verhuizen, maar kan dit niet. Deze ervaring kan angstaanjagend zijn.

Aan het begin van de slaap of, minder vaak, bij het ontwaken, kan het individu ook levendige hallucinaties ervaren, waarbij hij dingen ziet of hoort die niet bestaan.
Hallucinaties lijken op normale dromen, maar zijn intenser.

Slechts ongeveer 10% van de mensen met narcolepsie heeft al deze symptomen; meest aanwezig slechts een paar

The Awakened Science voor slaapstoornissen

Sleep-studie labs evalueren, diagnosticeren en behandelen mensen die lijden aan allerlei slaapstoornissen.

De volgende symptomen kunnen wijzen op verwijzing van een persoon naar een laboratorium voor slaaponderzoek:

• Slapeloosheid
• Afhankelijkheid van slaappillen
• Hypersomnia
• Ernstig snurken of stikken
• Nachtmerries
• Abnormale slaap volgens getuigenverklaring

Een eerste evaluatie in een slaaplaboratorium kan het volgende omvatten:

• Een geschiedenis van de slaap, vaak inclusief een slaappatroonrapport
• Een algemene medische geschiedenis
• Een lichamelijk onderzoek
• Bloedonderzoek
• Een laboratorium slaap test

Twee voorbeelden van tests die in een slaaplaboratorium zijn uitgevoerd, zijn polysomnografie 's nachts en een latentietest met meer slaap.

In de nachtelijke polysomnografie brengen proefpersonen één nacht door in een laboratorium voor slaaponderzoek met geïnstalleerde elektroden om slaapstadia en andere fysiologische parameters te meten.

De test meet apneu of bewegingsstoornissen tijdens de slaap.
In een latentietest met meerdere slaapuren brengt de persoon de dag door in een slaaplaboratorium, waarbij hij met tussenpozen dut.

Deze test evalueert slaperigheid overdag, vooral in gevallen van narcolepsie.

- Diagnose

Wat is Narcolepsie?: slaap

Hoewel de diagnose meestal op symptomen is gebaseerd, wijzen vergelijkbare symptomen niet noodzakelijkerwijs erop dat een persoon narcolepsie heeft.

Kataplexie, slaapverlamming en hallucinaties komen vaak voor bij jonge kinderen en komen soms voor bij gezonde volwassenen.

Als de arts vragen heeft over de diagnose, moet de patiënt worden doorverwezen naar een laboratorium voor slaaponderzoek.

Een elektro-encefalogram (EEG), dat bestaat uit het registreren van de elektrische activiteit van de hersenen, kan het optreden van REM-slaappatronen onthullen wanneer het subject in slaap valt, wat typisch is voor narcolepsie.

Er waren geen structurele veranderingen in de hersenen of veranderingen in bloedonderzoek.

- Behandeling

Stimulerende medicijnen zoals efedrine, amfetamine, dextroamphetamine en methylfenidaat kunnen nuttig zijn bij het verlichten van narcolepsie.
Aanpassing van de dosis kan noodzakelijk zijn om bijwerkingen zoals spasmen, hyperactiviteit of gewichtsverlies te voorkomen.
Om deze reden; de arts dient zijn patiënt nauwlettend te volgen aan het begin van de medicamenteuze behandeling.

Imipramine, een antidepressivum, helpt meestal bij het verlichten van kataplexie.

Video Redactionele: Wat is narcolepsie?


Menu