Het Online Magazine "Ideeën Voor Uw Huis" U Vinden Ideeën En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Installatietips Voor Lcd-Tv

Installatietips voor LCD-tv

Pre-installatie zorg

• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een goed geventileerde ruimte.

• Installeer het apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen.

• Voor warmteafvoer is een vrije ruimte van minimaal 5 cm aan de zijkanten en 10 cm aan de boven- en achterkant van het apparaat vereist.

• Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.

• Zorg er in het geval van een ingebouwde plank of kast voor dat er geen belemmering is voor de vrije luchtstroom aan de achterkant van het apparaat.

Leun niet op tapijten, kussens of andere zachte oppervlakken die de ventilatie belemmeren.

• Vermijd vocht en stof op de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische velden (elektromotoren, luidsprekers, enz.).

• Plaats het netsnoer van het netsnoer zo dat het vrij is van buiten waar het kan worden vertrapt of gekneld.

• Steek nooit voorwerpen, vingers, enz. in de gaten in het apparaat.

• Houd containers gevuld met vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
Als er water of een andere vloeistof in het apparaat komt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het nakijken.

• Gebruik geen vluchtige stoffen (benzeen, alcohol, verdunner en oplosmiddelen in het algemeen) om het apparaat schoon te maken, ze zullen het beschadigen.
Gebruik alleen een zachte, droge en schone doek.

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou.

• Vermijd de incidentie van zonlicht of kunstlicht op het scherm.
Het is niet raadzaam om televisie te kijken in een te donkere of verlichte omgeving.

• Sluit het netsnoer niet aan op overbelaste stopcontacten, "benjamin" of verlengsnoeren (brandgevaar).

• Trek bij lange ritten de stekker uit het stopcontact.

• Ter bescherming van het apparaat, in geval van onweer of onweer, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder ook de antenneaansluiting, indien extern.

Antenna-installatie

Uw huidige antenne kan blijven worden gebruikt zolang deze van goede kwaliteit is, in goede staat is en zonder oxidatie in de contacten.

Controleer ook of de netwerkkabel in goede staat is.

Wanneer u een externe antenne installeert of vervangt, moet u deze uit de buurt van hoogspanningsleidingen houden.
Antenne-aarding
De juiste aarding van de antenne en het elektrische netwerk is erg belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker, zijn familie en zijn materiële bezittingen.

Schade veroorzaakt door blikseminslag valt niet onder de Garantietermijn. Externe oorzaken van het product (agenten van de natuur) vallen buiten de controle van de fabrikant.

De aarding moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde technicus, volgens de normen van de Braziliaanse Vereniging van Technische Normen (ABNT).


Installatietips voor LCD-tv: installatietips

Hoe een lcd-tv aan de muur te installeren

Hoe een LCD-Plasma Led-tv op de muurstandaard te installeren.

Handige tips

BEWAAR HET TOESTEL WEG VAN LUCHTVASTE PLAATSEN, REGEN ENZ., OM RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF KORTSLUITINGEN (BRAND) TE VOORKOMEN.

STATISCHE ELEKTRICITEIT. RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK.

ALLE CINESCOPE (BEELDBUIS) STORMS STATISCHE ELEKTRICITEIT OP ZIJN EXTERNE OPPERVLAK, IN HET ALGEHELE OVER DE AAN- EN UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT. VERMIJD DE CINESCOOP OP DIT MOMENT TE AANRAKEN. ALS U IN CONTACT KOMT MET EEN METALLIC LICHAAM, KAN ER EEN KWIJTING ZIJN VAN STATISCHE ELEKTRICITEIT (SCHOK SENSATIE) SOORTGELIJK AAN DIE WANNEER ER EEN SYNTHETISCH MATERIAALSTAPPER WORDT VERMEERDERD EN DAARNA EEN ONDERHOUD HEEFT GEHOUDEN.

Als afbeeldingen die als vast worden beschouwd, zoals logo's, telefoonnummers of videogames, gedurende lange tijd worden weergegeven, kunnen ze sporen achterlaten op het scherm.
Om dit te voorkomen, probeer beelden van dit type te vermijden en laat Screen Saver altijd ingeschakeld.
Onthoud altijd dat dit soort schade niet wordt gedekt door de productgarantie.

Video Redactionele: Review: Samsung UE40B6000 LED LCD TV


Menu