Het Online Magazine "Ideeën Voor Uw Huis" U Vinden Ideeën En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Ijzer - Componenten En Zorg!

IJzer - componenten en zorg!

Basiscomponenten

IJzer - componenten en zorg!: zorg

1. Spuitmond (spray).

2. Tankopening.

3. Stoom / droge stoom.

4. Aandrijfknop "Extra stoom".

5. Spuittrekkerknop.

6. Opslag van temperatuur.

7. Thermostaat-indicatielampje.

8. Elektrisch snoer

9.Plugue

10. Nozzle-dop.

11. Reservoir transparant voor water.

12.Box in roestvrij staal.

13. Roterende beschermer voor elektrisch koord.

Basiszorg

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder de volgende:

• Gebruik alleen ijzer voor het beoogde doel (strijken).

• Dompel het strijkijzer niet onder in water of een andere vloeistof om het risico van een elektrische schok te vermijden.

• Zet de temperatuurkiezer op (min) voordat u de stekker aansluit of loskoppelt.

• Trek niet aan het netsnoer om het los te koppelen, pak de stekker vast en trek eraan.

• Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.
Laat het snoer geen hete oppervlakken raken.

• Haal altijd het strijkijzer uit het stopcontact wanneer u het waterreservoir vult of ledigt en wanneer u het niet gebruikt.

• Pas op dat u tijdens het vullen geen water morst op het strijkijzer.

• Gebruik het strijkijzer niet als het netsnoer is beschadigd of als het strijkijzer gevallen of beschadigd is.

• Demonteer het strijkijzer niet en breng het naar een erkend servicecentrum voor reparatie, herstellingen of afstellingen om het risico van een elektrische schok te voorkomen.
Onjuiste montage kan een elektrische schok veroorzaken.

• Er is meer aandacht nodig wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
Laat het strijkijzer tijdens het branden niet alleen achter op de strijkplank.
Plaats het strijkijzer altijd voorzichtig om te voorkomen dat het valt.

• Er kunnen zich brandwonden voordoen in geval van contact met hete metalen onderdelen, heet water of stoom.
Vermijd snelle / schokkerige bewegingen om te voorkomen dat heet water wordt verdreven.

• Gebruik geen ijzer buitenshuis.

Verzorgingssymbolen voor het behoud van textielartikelen, verwijzend naar de

symboolWasproces

code

- ijzeren voetplaat met een maximale temperatuur van 200ºC

codes

- ijzeren voetplaat met een maximale temperatuur van 150ºC

kleren strijken

- ijzeren voetplaat met een maximale temperatuur van 110ºC - het gebruik van stoomstrijkijzer of pers kan riskant zijn

passeren

- niet strijken - verdamping en stoombehandelingen zijn niet toegestaan

Video Redactionele: Hoe werkt een soldeerbout? (uitgelegd in 2 min.)


Menu