Het Online Magazine "Idee├źn Voor Uw Huis" U Vinden Idee├źn En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Woordenlijst Van Documentarchivering!

Woordenlijst van documentarchivering!

ARCHIEF: verzameling documenten die zijn geproduceerd en verzameld door een collectieve entiteit, publiek of privaat, persoon of gezin, bij de uitvoering van hun activiteiten, ongeacht de aard van de ondersteuning.

HUIDIG ARCHIEF: een reeks documenten die al dan niet in gebruik zijn en waarvan de primaire waarde vaak wordt geraadpleegd door de entiteit die deze heeft opgesteld, die verantwoordelijk is voor de administratie ervan.

TUSSENTIJDS BESTAND: set documenten afkomstig van huidige bestanden, met weinig gebruik, die de bestemming wacht.

PERMANENT ARCHIEF: verzameling documenten bewaard in definitief karakter in functie van de waarde ervan.

PUBLIC FILE: Bestand openbare entiteit, ongeacht de reikwijdte van de actie en het regeringssysteem van het land.

SECTORAAL ARCHIEF: dossier van een sector of dienst van een administratie.

SLOTACTIVITEITEN: activiteit ontwikkeld als een resultaat van het doel van een instelling.
Wordt ook finalistische activiteit genoemd.

MILIEUACTIVITEITEN: activiteit die de voltooiing van de eindactiviteiten van een instelling ondersteunt.
Wordt ook wel 'maintainer activity' genoemd.

EVALUATIE: analyseproces van archiefdocumenten, waarin de deadlines voor bewaring en bestemming worden vastgesteld, volgens de waarden die eraan zijn toegewezen.

VITALE CYCLUS DOCUMENTEN: opeenvolgende stadia waar documenten doorheen gaan van een bestand, van productie tot permanente bewaking of verwijdering.

CLASSIFICATIE CODE: code afgeleid van een classificatieplan.

DATUM-LIMIET: element van chronologische identificatie, waarbij het begin en het einde van de periode van een beschrijvingseenheid worden aangegeven.

BESTEMMING: beslissing, op basis van de evaluatie, met betrekking tot het doorsturen van documenten voor permanente bewaring of verwijdering.

DOCUMENT: eenheid van record van informatie, ongeacht de ondersteuning of het formaat.

DOCUMENTARY SOORTEN: documentaire-genre dat documentaire typen verzamelt naar het formaat.
Voorbeelden van documentaire soorten zijn notulen, brief, decreet, schijf, film, brochure, foto, memo, ambacht, plant, rapport.

COLLECTIE: Invoer van openbare documenten in permanente archieven, met formeel vastgestelde competentie.

DOCUMENTARY TYPE: indeling van documentaire soorten die documenten verzamelt op basis van hun gemeenschappelijke kenmerken met betrekking tot de diplomatieke formule, de aard van de inhoud of de techniek van registratie.
Voorbeelden van documentaire typen zijn voorverklarende brieven, koninklijke letters, octrooien, decreten zonder nummer, decreten, daguerreotypie├źn, houtsneden.

THEORIE VAN DE DRIE LEEFTIJDEN: theorie volgens dewelke de bestanden worden gekenmerkt als actueel, intermediair en permanent volgens de identificatie van de primaire en secundaire waarden van de documenten.

Video Redactionele:

´╗┐
Menu