Het Online Magazine "Idee├źn Voor Uw Huis" U Vinden Idee├źn En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Ethiek Op Kantoor - Fundamentele Principes

Ethiek op kantoor - Fundamentele principes.

Deze Gedragscode is een van de basisinstrumenten voor de correcte richting van ons werk als professionals..

Als u het nog steeds niet weet, investeer dan vijf minuten in uw meting.

Als je het al weet, neem de tijd om het opnieuw te lezen. Laat het met de hand achter, verspreid het onder uw collega's, laat het zien aan de HR-afdeling en leidinggevenden van uw bedrijf.

Doe een reflectie en zie hoe - individueel of in groepen - de code beter bekend kan worden en vooral in praktijk kan worden gebracht.

Wanneer u uw professionele zelfevaluatie uitvoert, moet u de gedragscode als parameter hebben.

Ethische code voor secretaresses of secretaresses

Hoofdstuk I - De basisprincipes

Art.1┬║. - Het wordt beschouwd als secretaris of secretaris, met het recht om het beroep uit te oefenen, de persoon die wettelijk is geaccrediteerd volgens de geldende wetgeving.

Art.2. - Het doel van deze beroepsethiek is het vaststellen van procedureregels voor professionals bij het uitoefenen van hun beroep, het regelen van hun relaties met de categorie zelf, met de overheid en met de samenleving.

Art.3┬║. - Het is aan de professional om zorg te dragen voor het prestige en de verantwoordelijkheid van zijn beroep en deze altijd te behandelen als een van de edelste goederen, door via het voorbeeld van zijn handelingen bij te dragen aan het verhogen van de categorie, gehoorzaam aan de morele en wettelijke voorschriften.

Hoofdstuk II - Rechten

ethiek op kantoor

Ethiek op kantoor

a) de toelatingen die zijn vastgelegd in de verordening, te garanderen en te verdedigen; b) deelnemen aan entiteiten die de categorie vertegenwoordigen;

c) deelnemen aan publieke of niet-openbare activiteiten gericht op het verdedigen van de rechten van de categorie;

d) om de morele en sociale integriteit van het beroep te verdedigen, waarbij aan de entiteiten van de categorie elke vorm van demoraliserende toespeling wordt verweten;

e) een vergoeding ontvangen die gelijk is aan die van professionals van hun opleidingsniveau;

f) toegang hebben tot opleidingscursussen en andere evenementen met als doel de professionele verbetering;

g) werkdag die verenigbaar is met de geldende arbeidswetgeving.

Hoofdstuk III - Van de Fundamentele Plichten

Artikel 5┬║. - Het zijn fundamentele taken van secretarissen en secretarissen:

a) beschouw het beroep als een einde aan professionele prestaties;

b) het leiden van hun professioneel gedrag, altijd omwille van de waarheid, moraliteit en ethiek;

c) hun beroep respecteren en hun activiteiten uitvoeren, altijd op zoek naar verbetering;

d) het communicatieproces met het publiek correct operationaliseren en kanaliseren;

e) positief te zijn in hun uitspraken en besluitvorming, wetende hoe hun activiteiten te plaatsen en uit te drukken;

f) informatie inwinnen over alle zaken die hun beroep en technologische vooruitgang betreffen en die de uitvoering van hun activiteiten kunnen vergemakkelijken; g) vechten voor de vooruitgang van het beroep;

h) om de illegale uitoefening van het beroep te bestrijden;

i) samenwerken met de instellingen die specifieke cursussen aanbieden, hen subsidies en richtlijnen aanbieden.

Hoofdstuk IV - Beroepsgeheim

Art. 6┬║. - De secretaris en de secretaris moeten bij de uitoefening van zijn beroep absolute geheimhouding blijven betrachten over aan hem toevertrouwde zaken en documenten.

Artikel 7┬║. - Het is de professional verboden documenten te ondertekenen die kunnen leiden tot een aantasting van de professionele waardigheid van de categorie.

Hoofdstuk V - Relaties tussen professionele secretarissen

Artikel 8. - Het rust op de secretarissen en secretarissen:

a) om de solidariteit te behouden en onderling uit te wisselen als middel om de categorie te versterken;

b) een professionele, professionele sfeer op de werkplek te cre├źren en in stand te houden en geen professionele onenigheid en meningsverschillen aan te wakkeren;

c) respecteer individuele capaciteit en beperkingen, zonder afbreuk te doen aan de kleur, religie, politieke of sociale status;

d) een klimaat van respect voor de hi├źrarchie cre├źren met leiderschap en competentie.

Art.9┬║. - Het is voor professionals verboden:

Ethiek op kantoor

Ethiek op kantoor

a) gebruik van vrienden, positie en invloed verkregen bij de uitoefening van hun functie, het bereiken van elke vorm van persoonlijk favoritisme of faciliteiten, ten nadele van andere professionals;

(b) opzettelijk de professionele reputatie van een andere secretaris schaden;

c) zijn, in functie van zijn geest van solidariteit, samenspannen met dwaling, misdadige overtreding of schending van deze Ethische Code.

Hoofdstuk VI - Relaties met het bedrijf

Art.10┬║. - Het is de taak van de professional om zijn activiteiten volledig uit te oefenen:

a) zich te identificeren met de bedrijfsfilosofie, als agent-facilitator en medewerker bij de uitvoering van bestuurlijke en politieke veranderingen;

b) fungeren als een facilitator van interpersoonlijke relaties in hun prestatiegebied;

c) fungeren als een sleutelfiguur in de informatiestroom door communicatiesystemen op een dynamische en continue manier te ontwikkelen en te onderhouden.

Artikel 11. - Het is professionals verboden om:

a) nabijheid van de directe overste om persoonlijke gunsten te verkrijgen of een werkroutine vast te stellen die is gedifferentieerd ten opzichte van de anderen;

b) opzettelijk nadelige gevolgen voor andere professionals in de werkomgeving.

Hoofdstuk VII - Betrekkingen met categorie-entiteiten

Art.12┬║. - De secretaris en de secretaris moeten actief deelnemen aan hun vertegenwoordigende organen, samenwerken en de bewegingen ondersteunen die tot doel hebben de professionele rechten te verdedigen.

Art.13┬║. - Accepteer besluiten die zijn goedgekeurd door de klasentiteiten.

Art.14┬║. - Gebruik bij het uitvoeren van een leidinggevende functie, in entiteiten van de categorie, die positie niet voor eigen voordeel.

Art.15┬║. - Neem deel aan sociale bewegingen en / of studies die betrekking hebben op uw vakgebied.

Art.16┬║. - Secretarissen en secretarissen moeten hun verplichtingen, zoals collegegeld en leges, wettelijk vastgesteld, nakomen met de entiteiten van klassen waartoe zij behoren.

Hoofdstuk VIII - Gehoorzaamheid, toepassing en geldigheid van de deontologische code

Art.17┬║. - De vervulling en handhaving van deze code is de plicht van elke secretaris.

Art.18┬║. - Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijssecretarissen om de studenten te informeren, te verduidelijken en te begeleiden met betrekking tot de principes en normen die deze Code bevat.

Art.19┬║. - De overtredingen van deze Code van Beroepsethiek zullen boetes met zich meebrengen, van de waarschuwing tot cassatie van het Beroepsregister in de vorm van wettelijke en / of regimentsinstrumenten, via de Nationale Federatie van Secretarissen en Secretaresses.

Art.20┬║. - Ze vormen inbreuken:

a) in strijd zijn met de bepalingen van deze Code;

b) het beroep uitoefenen zonder behoorlijk gekwalificeerd te zijn volgens de specifieke wetgeving;

c) gebruik de naam van de professionele categorie van secretarissen en / of secretarissen voor elk doel, zonder de goedkeuring van klasse-unies, op het niveau van de staat en van de nationale federatie op plaatsen die niet georganiseerd zijn in vakbonden en / of op nationaal niveau.

Gepubliceerd in het federaal staatsblad van 7 juli 1989.

Video Redactionele: What Is Justice?: Crash Course Philosophy #40

´╗┐
Menu