Het Online Magazine "Ideeën Voor Uw Huis" U Vinden Ideeën En Originele Oplossingen, Project Planning En Het Ontwerp Van Uw Interieur

Elektriciteit Thuis. Algemene Veiligheidstips!

ELEKTRICITEIT thuis. Algemene veiligheidstips!

Allereerst is het noodzakelijk om een ​​aantal attitudes te kennen die standaard zouden moeten zijn voor degenen die veilig met elektriciteit willen werken.

Houd er altijd rekening mee dat elektriciteit brand kan veroorzaken en zelfs de zorgeloze persoon kan doden.

Je kunt het niet spelen met een eenvoudige tweedraadsverbinding of de installatie van een Benjamin.

Algemene veiligheidstips:

Let bij het uitvoeren van een elektrische installatie of tijdens het onderhoud op de volgende zorg:

■ Schakel vóór elke interventie de hoofdschakelaar (stroomonderbreker of zekering) uit.

■ Test het circuit altijd voordat u eraan werkt om te controleren of het niet onder stroom staat.

■ Koppel de stekkers los tijdens het onderhoud van het apparaat.

■ Lees altijd de verpakkingsinstructies voor de producten die moeten worden geïnstalleerd.

■ Gebruik altijd gereedschap met isolatiemateriaal (rubber, plastic, hout, enz.). Op deze manier, als het gereedschap dat u gebruikt per ongeluk raakt aan een energiegedeelte, is het risico van een elektrische schok minder.

■ Gebruik geen sieraden of metalen voorwerpen, zoals horloges, armbanden en kettingen, tijdens onderhoudswerkzaamheden of elektrische installatie.

■ Draag altijd schoenen met rubberen zolen. Draag nooit slippers of schoeisel van het soort - ze verhogen het risico van contact van het lichaam met de grond en bijgevolg het risico van elektrische schokken.

■ Werk nooit met natte handen of voeten.

■ Draag een veiligheidshelm wanneer u diensten uitvoert op werken met steigers of trappen.

eenfasig elektrisch paneel

Wat te doen als iemand geraakt wordt door een elektrische schok?

Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Bij ongevallen met elektriciteit moet je snel zijn, want de eerste drie minuten na de schok zijn van vitaal belang voor het ongeval.

1. Raak het slachtoffer of de elektriciteitskabel niet aan zonder te weten of de draden zijn aangesloten of niet.

2. Trek de stekker of de netschakelaar uit het stopcontact als het een ongeluk in de installaties binnenshuis is. Als het een probleem is in het externe elektriciteitsnet, neem dan contact op met het energiebedrijf.

3. Als het niet mogelijk is om de hoofdschakelaar uit te schakelen, verwijder dan de draad of het slachtoffer met behulp van een droog niet-energetisch materiaal zoals hout, bezemsteel, gevouwen krant, plastic buis, touw enz.


ELEKTRICITEIT thuis. Algemene veiligheidstips!: veiligheidstips

Basis thuiszorg!


- Elektrische apparaten in de badkamer vormen een groot risico.
Gebruik alleen radio's, drogers en batterijgevoede scheerapparaten.

- Schakel de stroomonderbreker of de hoofdschakelaar uit als u elektrische herstellingen gaat uitvoeren.

- Koppel een apparaat (stofzuiger, radio, mixer, enz.) Nooit los door aan het snoer te trekken... totdat de contactdoos van de muur springt, omdat deze kan scheuren en het apparaat kan kortsluiten.

- Sta niet toe dat kinderen aangesloten apparaten aanraken of de draden raken.

- Plaats beschermers in de stopcontacten binnen het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

- Nooit elektrische apparaten repareren of aansluiten met natte handen of lichaam.

- Raak geen elektriciteit aan door op vochtige grond te stappen, laat staan ​​op blote voeten.

- Met water is het risico op shock veel hoger.

- Elektriciteit en water (plas, badkuip, zwembad, natte vloer, regen.) Niet matchen!

- Gebruik geen apparaten met kale of beschadigde draden.
Om schokken te voorkomen, plaatst u de elektrische tape op blote draden of splitsingen.
Het is verspilling van energie die uw elektriciteitsrekening verhoogt en brand kan veroorzaken.

- Verander nooit de aan / uit-schakelaar of de winter / zomer met de elektrische douche ingeschakeld, draai de kraan eerst uit.

- Lees voor het aansluiten van een nieuw apparaat de instructies van de fabrikant.

- Raak de binnenkant van een tv nooit aan, zelfs niet als deze is uitgeschakeld.
Een sterke elektrische lading stapelt zich op in sommige delen van het apparaat.

- Als een apparaat u schokken geeft wanneer u tegen de metalen onderdelen leunt, is er iets mis.
Bel een dringende elektricien om het apparaat te repareren of te verwijderen.

- Steek nooit metalen voorwerpen, zoals vorken en messen, in elektrische apparaten die op een stopcontact zijn aangesloten.

- Koppel het apparaat los en haal de stekker uit het stopcontact bij het reinigen van apparaten.

- Houd de draden en stekkers van de apparaten altijd in perfecte staat om kortsluiting te voorkomen.
Raak geen draden en stekkers aan op hete oppervlakken.

Wat is het?

ELEKTRICITEIT thuis. Algemene veiligheidstips!: algemene

Video Redactionele: McRent: Opruimen